IT обучение

"Модус Трейд" разполага с необходимата и отговаряща на всички изисквания материална база, технически средства, инструментариум, консумативи и компоненти, гарантиращи провеждане на качествено професионално обучение.

Обучението по теория и практика  се провежда в две собствени учебни зали, в които са разположени по 10 компютъризирани работни места. Учебните зали са подходящи за провеждане на учебни занятия по всяка учебна дисциплина, включена в учебните планове. Нещо повече – при изучаване на английски или друг чужд език, както и по някои от дисциплините, се ползват компютърно-базирани методики и мултимедийни продукти.

Практическите занятия по редица професии се провеждат в сервиза на фирмата (в частта им за “диагностика и ремонт на хардуер”), в учебна зала - в частта им “асемблиране на компютри и инсталиране на софтуер” и на място при клиенти – в частта им “диагностика, локализиране и отстраняване на проблеми”.

В сервиза има пет работни места, оборудвани с измервателна апаратура (мултицети, осцилоскоп, мрежов тестер и др.) и пълния инструментариум за асемблиране и ремонт на компютърна и периферна техника – поялници, акумулаторни отвертки, компоненти и пр.

 

Учебни зали

Учебните зали разполагат с по 10 самостоятелно обособени работни места и достатъчно свободно пространство за отдих и общуване. Всяко работно място е оборудвано с мощен компютър, лицензен софтуер и бърз Интернет.

Всички компютри са свързани в гигабитова локална мрежа  ползват  мрежови ресурси.

Преподавателите работят с бяла магнитна дъска и  мултимедиен проектор. Залите са с климатични инсталации и имат бокс с мини-бар, където обучаемите ползват безплатно кафе, чай, минерална вода. В залите има обезболяващи лекарствени средства и препарати за оказване на медицинска помощ.

Обучаемите ползват и фонд със специализирана литература в сферата на ИТ.

 

“Модус Трейд” е една от първите  обучаващи институция от Общинско и Регионално значение,  предназначена да задоволи потребностите от качествено професионално обучение в гр. Варна и Региона.

През 1995 год. фирмата първа във Варна изгради съвременна база за компютърно обучение (или такова, свързано с модерните ИТ) и стартира множество проекти  за индивидуално или групово високотехнологично обучение – работа с компютри, изграждане и поддържане на компютърни мрежи, използване на системен софтуер, работа с най-използваните продукти от  MS OFFICE, работа с приложен софтуер за автоматизация на финансово-счетоводната дейност, на управлението в бизнеса и организации от непроизводствената сфера (здравеопазване, образование и пр.).

"Модус Трейд" е една от първите , регистрирана в Националната Служба по Заетостта на Р. България и за кратко време се наложи като партньор на Бюрата по труда в гр. Варна и базово учебно звено за квалификация и преквалификация на безработни и работещи със средно и/или висше образования, в сферата на информационните технологии.

Фирмата предлага гъвкави схеми за индивидуално или групово обучение, на частни или корпоративни клиенти, като е възможно и „обучение на място“. Всички обучаеми полагат  входящ тест за определяне на входящо ниво и оптимален състав на учебните групи.

Обучението се извършва по специално разработени (с оглед потребностите на обучаемите) учебни програми,  с гъвкав времеви график.

За изминалия период, във фирма ЕТ "Модус Трейд" са обучавани:

 • Над сто и петдесет служители и експерти от администрацията на “Е.ОН България” ЕАД
 • Специалисти и експерти от „В и К – Варна” ООД
 • Служители и експерти от социални заведения и неправителствени организации към Община Варна
 • Административен персонал от „Агенция по вписванията” – Варна
 • Служители на „Експрес Гаранцион” ООД и „Акватек” ЕООД
 • Ръководството и служителите на Данъчната администрация – Варна
 • Съдии и следователи от Варненския съдебен район
 • Прокурори от Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура - Варна
 • Мениджърския екип на “ММ Холдинг”АД - Варна
 • Мениджърите и оперативния състав на “Главбулгарстрой”-Варна и Девня
 • Мениджъри и административен персонал на Трайнсстрой-Варна
 • Ръководния и административен персонал на “Юнимастърс лоджистик груп"
 • Служителите от Дирекциите на Фонд “Земеделие” и програма “САПАРД” от Североизточна България
 • Администрацията на “Феста Холдинг” АД –Варна
 • Администрацията и оперативния персонал на “Черноморско Злато” АД - Поморие и “Винком” АД – Бургас
 • Ръководния състав и експерти от Регионално Управление на Горите –Варна и десет негови поделения от Североизточна България
 • Ръководен персонал и журналисти от Радио-Варна
 • Администрацията на Община Бяла и община Долни Чифлик
 • Директори и началници на отдели на Регионалния Център по Здравеопазване и пет най-големите здравни заведения в гр. Варна
 • Административния състав на “Евроманган АД”
 • Стотици служители в по-малки фирми от Варна и района
 • Стотици безработни, обучавани по програми на Регионална служба по заетостта – Варна и др
 • Над 130 служители от Централата и клоновата мрежа на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД
Предстоящи курсове
 
От началото на 2023 г. започна формиране на групи (за корпоративни клиенти) и записване за индивидуални  обучения,  за работа с MS EXCEL, MS WORD, MS PowerPoint и MS ACCESS от MS OFFICE 2021 и OFFICE 365.
Обученията се извършват по учебни програми „Базово ниво“ и „Напреднали“.

 

НОВО !!!

Модул технически умения и компетентности

Модулът е форма на извънучилищна заетост и е предназначен е за ученици от 7 до 11 клас. Има преимуществено практическа насоченост и цели придобиване на полезни базови, а по-късно и на развити технически компетентности и умения. Тези компетентности са важни за личностното развитие и себеизява, за бъдеща професионална реализация и за решаване на казуси в реалния живот.

 В процеса на работа обучаемите получават допълнителни знания по физика, електротехника, микроелектроника и информатика, свързани с  устройството и предназначението на ключови компоненти, използвани в електронни схеми – диод, транзистор, резистор, термистор, кондензатор, трансформатор, интегрална схема и пр. Запознават се подробно с хардуера на компютърните системи. Научават се да работят с мултицет и да правят основни измервания на компоненти и  електрически вериги. Да диагностицират и локализират дефекти в електронни устройства. Научават се да работят с поялник, отвертки, измервателни прибори, да разчитат и изпълняват елементарни и по-сложни електронни схеми, да създават полезни устройства.

Всички използвани устройства и компоненти работят с ниско напрежение (макс. 12v) и са безопасни.

Курсистите получават безплатни модули и компоненти, ползват специализиран инструментариум и създават нисковолтови електрически устройства за бъдещо, собствено работно място – токоизправител, микрошлайф, микродрелка и др. Всички създадени от курсистите устройства остават за тяхно лично ползване.

Занятията са с продължителност 2 астрономически часа,  провеждат в почивните дни, в учебната зала на Модус Трейд – Варна, ул. „Пенчо Славейков“ – 32, ет.1. Обучението е групово, броят на  курсисти в група е  8, макс. 9. Всеки има самостоятелно работно място. Залата е климатизирана, разполага с безплатен минибар (минерална вода, безалкохолни напитки, кафе, чай, дребни сладки и др. ) и всички допълнителни удобства за качествена работа и  обучение. Всички занятия започват с инструктаж за безопасни и здравословни условия за работа и се провеждат от опитни специалисти по хардуер.

Преди включване в групата се провежда информационна среща с кандидата и представител на родителите. Планирано начало на модула – 1.03.2023 г.

Повече информация можете да получите в офиса на Модус Трейд ЕООД (там ще  се запознаете с условията на работа) или на тел. 0887 632219.