Консултации

Консултации

На големите корпоративни клиенти “Модус Трейд” предлага безплатна експертна помощ по широк кръг въпроси, свързани с прилагане на нови информационни и комуникационни технологии технологии. По Ваша покана, специалисти от фирмата могат да участвуват в работата на Вашите ръководни органи, или да представят Вашата фирма при преговори, презентации, срещи с партньори и т.н.

Модус Трейд ще Ви консултира при вземане на важни решения:

  •      • Избор, разработка и/или внедряване на информационни системи;
  •      • Избор на подходящ хардуер;
  •      • Изграждане на локални компютърни мрежи и комуникации;
  •      • Избор на Интернет доставчик, управление на достъпа и трафика;
  •      • Електронен бизнес, електронно банкиране, мобилни приложения;
  •      • Избор и лицензиране на системен софтуер;
  •      • Избор на приложни програмни продукти, разработване и внедряване на приложен софтуер;
  •      • Създаване и администриране на WEB страница;
  •      • Защита на корпоративната информация. Киберсигурност;
  •      • Обучение на персонала и т.н.