За Нас

ЕТ “Модус Трейд” е създадена през декември 1992 год. от Георги Зеленков, който е неин собственик и Управител. От създаването си и до сега, фирмата е ориентирана единствено към разработване и внедряване на комплексни решения (доставка на хардуер, софтуер, комуникационно оборудване, изграждане на цялостна IT инфраструктура), консултации и обучение) в сферата на ИТ.

Стартира с продажбата на маркова и асемблирана компютърна техника и периферия. До 1995 год. Модус Трейд представя компютрите на PERSY – София, а по късно самостоятелно  доставя маркова компютърна и периферна техника, асемблира и продава микрокомпютърни системи, по зададени от клиента спецификации.

Успоредно с това, специалистите на фирмата изграждат компютърни мрежи, разработват и внедряват автоматизирани информационни системи в здравни заведения, фирми от търговията, логистиката, структури на държавната администрация, осигуряват гаранционна и извънгаранционна поддръжка на внедрени решения и др.

Наблюденията върху използването на компютърната техника и проблемите на потребителите, подсказват необходимостта от повече знания и по-висока квалификация за работата с компютърна техника и с програмни продукти. По тази причина през 1995 год. фирмата създава модерна компютърна зала за професионално обучение по информатика. Година по-късно, Модус Трейд. започва активно да работа в сферата на ИТ обучението с големи корпоративни клиенти и с Бюрата по труда.

През 2005 год. е основана „Модус Трейд“ ЕООД, която се фокусира върху изграждане на цялостни IT инфраструктури и търговска дейност с IT оборудване, а „Модус Трейд“ ЕТ се профилира в сферата на професионалното обучение. В същата година към фирмата е създаден Център за Професионално Обучение, който е лицензиран от Националната Агенция по Професионално Образование и Обучение. Повече от 15 г. Центърът работи активно по регионални и национални обучителни програми и прекрати дейността си с настъпването на пандемията Ковид-19.

Нашата мисия е, да предлагаме на  клиенти и партньори експертна помощ и цялостни , комплексни IT решения, с Европейски стандарти за качество на стоките и услугите.