Софтуер
software

На своите клиенти Модус Трейд може да достави цялата гама лицензен софтуер, която се предлага на българския пазар. Фирмата е официален дистрибутор на Kaspersky Antivirus за България.

По желание на клиента, софтуеристите на фирмата инсталират на място програмните продукти, извършват необходимите системни настройки и настройките на периферните устройства.

На клиентите които купуват нови компютри, предлагаме ОЕМ-версии на операционна система MS WINDOWS®, MS Office® и др.

Софтуерният екип на фирмата разработва и приложни програмни системи за автоматизация на управлението в бизнеса, здравеопазване, образование и пр. Наши са първите проекти на интегрирани информационни системи в Специализирана Очна Болница – Варна и Стоматологичен Център 1 – Варна, които успешно работят повече от 5 години.

Клиентите на Модус Трейд получават безплатно:

  • Експертна помощ при анализ и оценка на информационните потребности, обхвата на автоматизацията, функциите на системата, технологията за работа и пр.;
  • Задание за разработка на програмна система;
  • Помощ при въвеждане на системата в редовна експлоатация;
  • Обучение на персонала за работа със системата в Учебния Център на фирмата;
  • 6 месечна поддръжка на програмната система;
  • Внасяне на промени, породени от промените в нормативните уредби.

Преференциални цени при:

  • Базово компютърно обучение на персонала (Работа с MS WINDOWS® и продукти от MS OFFICE®);
  • Доработки на системата (добавяне на нови функции, програмни модули, промени в технологията на работа, информационната база и пр.);
  • Създаване и поддържане на WEB сайт.