Локални мрежи
lan

Модус Трейд проектира и изгражда локални компютърни мрежи които са съобразени със специфичните потребности на нашите клиенти.

Предлаганите решения са резултат от внимателна оценка на настоящи и бъдещи потребности (напр. увеличаване броя на компютрите, разкриване на нови работни места и пр.), анализ на информационните потоци и трафика, архитектурата на сградите и разположението на работните места, особеностите на използваната апаратура (наличие на високочестотни излъчвания силови полета, високоволтови устройства), съответствие с изискванията за противопожарна безопасност, безопасни и здравословни условия на труд и много други фактори.

Към изграждане на мрежите пристъпваме след утвърдени проект за топология и сегментиране на мрежата, за структурно окабеляване и оферта със спецификации и цени за използваното активно и пасивно мрежово оборудване.

В зависимост от потребностите на клиента изграждаме 100 Мб или 1Гб мрежи с използване на UTP, FTP или оптични кабели и активно оборудване със сертификат от реномирани производители.

Фирмата е реализирала над 30 проекта с отлично качество. Проектите се финализират след задължително тестване на комуникациите и работата на активното оборудване.