Периферия
periphery

За нас изборът на периферни устройства е пряко свързан със спецификата на извършваната дейност, използваните програмни продукти и системи, възприетата технология на работа, възможностите на бездокументален обмен на данни и информация, обема на генерираните документи, характеристиките на информационните потоци и много други.

Едва след като е направен подробен анализ, специалистите на Модус Трейд ще Ви предложат внимателно обмислени решения за състава и характеристиките на периферните устройства така, че направените инвестиции да доведат до максимален и бърз ефект.

Клиентите ни могат да направят избор от цялата гама принтери и многофункционални устройства (Printer, Copier, Scanner, Fax) на Hewlett Packard и EPSON, скенери на UMAX и BENQ, непрекъсваеми токозахранващи устройства на APC и MUSTEK, цифрови камери, флаш-памети и много други.

По желание на клиента устройствата безплатно се доставя на място, инсталират се към компютъра и се демонстрират основните правила за работа с него.

Клиентите на Модус Трейд ползват преференциални цени на консумативи за мастилено-струйни и лазерни принтери, както и на сервизни услуги за извънгаранционна техника.