За контакти
тел.: 052 / 602 710
тел. / факс: 052 / 608 090
e-mail: INFOCOM@TRIADA.BG
Георги Зеленков
Управител
Румяна Дилова
Ръководител учебно звено

Даниел Георгиев
Ръководител екип