Консултации
consultation

На големите корпоративни клиенти “Модус Трейд” предлага безплатна експертна помощ по широк кръг въпроси, свързани с прилагане на нови информационни технологии. По Ваша покана, специалисти от фирмата могат да участвуват в работата на Вашите ръководни органи или да представят Вашата фирма при преговори, презентации, срещи с партньори и т.н.

Модус Трейд ще Ви консултира при вземане на важни решения:

  • Избор, разработка и/или внедряване на информационни системи;
  • Избор на подходящ хардуер;
  • Изграждане на локални компютърни мрежи и комуникации;
  • Избор на Интернет доставчик, управление на достъпа и трафика;
  • Електронен бизнес, електронно банкиране;
  • Избор и лицензиране на системен софтуер;
  • Избор на приложни програмни продукти, разработване и внедряване на приложен софтуер;
  • Създаване и администриране на WEB страница;
  • Защита на корпоративната информация;
  • Обучение на персонала и т.н.